Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 2

Redactioneel

H.J.C. van Marle

Vaststelling keuzevrijheid in de forensische psychiatrie: van groot belang voor de hele psychiatrie, 92 - 94

Oorspronkelijk artikel

S.C. van Veen, N.M. Batelaan, L.W. Wesseldijk, J. Rozeboom, C.M. Middeldorp

Psychiatrische stoornissen binnen gezinnen: een integrale benadering via de familiepoli, 95 - 104

Oorspronkelijk artikel

A. Reynders, A.J.F.M. Kerkhof, G. Molenberghs, C. van Audenhove

Risicofactoren en beschermende factoren inzake suïcide in Nederland en Vlaanderen, 105 - 113

Overzichtsartikel

O. de Wachter, J. De La Asuncion, B. Sabbe, M. Morrens

Sociale disfunctie bij schizotypie, 114 - 121

Overzichtsartikel

C. Zonnenberg, M.B.A. Niemantsverdriet, J.D. Blom, C.W. Slotema

Auditieve verbale hallucinaties bij patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis, 122 - 129

Commentaar

I.E.C. Sommer, M.M. Bohlken

Stemmen horen is een aspecifiek symptoom, 130 - 131

Essay

H.J.T.M. Corstens, M.A.J. Romme

Een persoonlijke diagnose voor patiënten die stemmen horen; van symptoom naar klacht met betekenis in een context, 132 - 139

Korte bijdrage

C.E. Boumans, J.I.M. Egger, G.J.M. Hutschemaekers

‘Kunnen de separatiecijfers omlaag?’ Structuur geven aan behandelbeleid met methodisch werken, 140 - 144

Korte bijdrage

J. Kraaijenbrink, T. Kuipers, B. van der Laan, S. Kremer

Filosofische bijsluiter bij DSM-classificatie?1, 145 - 149

Gevalsbeschrijving

S. Dogan, I. Aksoy, R.W. Kupka

Aortaruptuur als fatale complicatie bij elektroconvulsietherapie, 150 - 153

Opinie

I.E.C. Sommer, E. Hoencamp, J. Spijker, R.W. Kupka, A.T.F. Beekman, L. de Haan

De schijn tegen? Evidence-based in plaats van marketing-based psychiatrie, 154 - 156

Commentaar

J. van Os

Belangen in farmaceutisch onderzoek: niet alleen een zaak van big pharma, 157 - 158

Nederlands-Vlaams toponderzoek

E. Velthorst

Achteruitgang in dagelijks functioneren in de jaren voorafgaand aan de eerste psychose, 159 - 159

Nederlands-Vlaams toponderzoek

R. Wesseloo

Terugvalrisico post partum bij bipolaire stoornis of postpartumpsychose: een systematische review en meta-analyse, 160 - 161

Referaat

K. Stolk, J. Bogers

Effectiviteit van zo-nodig nalmefeen bij de behandeling van alcoholafhankelijkheid, 162 - 163

Psychiatrie van de Toekomst

M. van Noorden, J. Strous, A. Schellekens

Opioïden als behandeling voor ernstige suïcidaliteit?, 164 - 164

Ingezonden brief

F. Milders, M. Thunnissen

Boekbespreking van Psychotherapeutische psychiatrie. Menselijke maat in praktijk en wetenschap , 171 - 172

Boekbesprekingen