Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 1, 38 - 47

Essay

Netwerkclusters van symptomen als elementaire syndromen in de psychopathologie: consequenties voor de klinische praktijk

R. Goekoop, J.G. Goekoop

achtergrond In een recent artikel maken we melding van het bestaan van 11 (tot 15) ‘elementaire syndromen’ die als bouwstenen op verschillende manieren met elkaar kunnen combineren en daarmee de volledige variatie aan psychiatrische ziektebeelden kunnen verklaren. ‘Brugsymptomen’ blijken zowel verantwoordelijk te zijn voor het samenbinden van grote sets van symptomen tot elementaire syndromen als voor het verbinden van de verschillende elementaire syndromen tot één enkele netwerkstructuur.
doel Behandelen van de consequenties van deze bevindingen voor de klinische praktijk.
methode Netwerkanalyse van symptoomscores.
resultaten Elementaire syndromen zorgen voor een sterke vereenvoudiging van de beschrijving van psychiatrische ziektebeelden. In plaats van de meer dan 300 categorieën uit de dsm-5 kunnen we volstaan met een handjevol elementaire syndromen en persoonlijkheidsdomeinen. Deze ‘modulaire’ kijk op psychiatrische ziektebeelden zorgt voor systematiek, volledigheid en efficiëntie van het psychiatrisch onderzoek en de indicatiestelling. Behandelaren, patiënten, zorgmanagers en verzekeraars kunnen nagaan of klachtreductie plaatsvindt op de belangrijkste domeinen van de psychopathologie. In tegenstelling tot de klassieke multidimensionele methoden kunnen we met netwerkmodellen voor psychiatrische toestandsbeelden wel comorbiditeitscijfers verklaren, het beloop van ziektebeelden voorspellen en suggesties doen voor de belangrijkste aangrijpingspunten voor therapeutische interventies.
conclusie Een netwerkvisie op psychiatrische toestandsbeelden kan belangrijke verbeteringen opleveren voor de dagelijkse klinische praktijk.

trefwoorden brugsymptomen, elementaire syndromen, netwerktheorie, psychopathologie