Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 1, 61 - 66

Korte bijdrage

Metabole screening bij oudere patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening1

H.W. Konz, P.D. Meesters, N.P.G. Paans, D.S. van Grootheest, H.C. Comijs, M.S. Stek, A. Dols

achtergrond Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (epa) hebben vaker diabetes mellitus, cardiovasculaire aandoeningen en metabool syndroom dan leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking. Zij hebben een slechtere lichamelijke gezondheid en lagere levensverwachting.
doel Beschrijven wat de toegevoegde waarde is van metabole screening bij oudere patiënten met epa (leeftijd ≥ 60 jaar).
methode Een prospectief onderzoek naar de uitkomst van metabole screening bij 100 oudere patiënten met epa in vergelijking met een controlegroep van 124 ouderen zonder epa.
resultaten Bij 43% van de patiënten met epa (gemiddelde leeftijd 69 jaar; 52% met bipolaire stoornis, 48% met schizofrenie) werd een metabool syndroom gevonden, dit was niet hoger dan bij een populatie ouderen zonder psychiatrische stoornis (39,5%; p = 0,60). Wel werd met de metabole screening bij 51% van de patiënten met epa ten minste één niet eerder aangetoonde metabole afwijking geconstateerd.
conclusie Implementatie van routinematige metabole screening bij oudere patiënten met epa leidt frequent tot detectie van niet eerder ontdekte metabole afwijkingen.

trefwoorden ernstige psychiatrische aandoening, metabool syndroom, ouderen