Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 1, 20 - 29

Oorspronkelijk artikel

Rapportages pro Justitia van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie in retrospectief; toepassingen van genetische en neurowetenschappelijke inzichten, in 2000 en 2009

J.F. ter Harmsel, T. Molendijk, C.G. van El, A. M’charek, M. Kempes, T. Rinne, T. Pieters

achtergrond Ontwikkelingen in de neurowetenschappen en genetica zijn relevant voor de forensische psychiatrie.
doel Een indicatie geven of en hoe toepassingen van genetische en neurowetenschappelijke inzichten reeds ingang hebben gevonden in de forensische rapportage pro Justitia en verkennen in hoeverre nieuwe toepassingen daarbij kunnen aansluiten.
methode Analyse van 60 rapportages pro Justitia uit het Pieter Baan Centrum en 30 ambulante rapportages uit 2000 en 2009.
resultaten Toepassingen vanuit de (gedrags)genetica, neurologie en neuropsychologie werden binnen de forensische rapportagepraktijk nog relatief beperkt gebruikt en bevonden zich in verschillende stadia. Neuropsychologisch onderzoek had al een positie gekregen, maar kon nog beter geïntegreerd worden. De toepassingen vanuit de neurologie waren nog in ontwikkeling. Klinisch genetisch onderzoek werd incidenteel ingezet om een syndroom met gevolgen voor het gedrag te diagnosticeren.
conclusie Wanneer in de toekomst gevalideerde kennis zal toenemen, is verdere integratie van nieuwe onderzoeksmethoden in de bestaande praktijk mogelijk.

trefwoorden forensisch psychiatrisch onderzoek, genetica, neurobiologie, neurowetenschappen