Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 12, 907 - 911

Korte bijdrage

Verstandelijke beperking en kinder- en jeugdpsychiatrie

A. Vogels

ACHTERGROND Kinderen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op psychiatrische stoornissen. Deze comorbiditeit is lang miskend, ondergediagnosticeerd en onderbehandeld.

DOEL Bespreken van prevalentie, etiologie, klinisch beeld, diagnostisch onderzoek en behandeling van psychiatrische stoornissen bij kinderen met een verstandelijke beperking.

METHODE Literatuuronderzoek met PubMed en relevante boeken.

RESULTATEN De prevalentie van psychiatrische stoornissen bij kinderen met een verstandelijke beperking is verhoogd. De etiologie is multifactorieel en het klinisch beeld is atypisch. Het diagnostisch onderzoek omvat een beschrijving van de emotionele problemen en gedragsproblemen, cognitief onderzoek, een medisch en genetisch onderzoek en bevraging van de omgevingsfactoren. De behandeling bestaat uit psychofarmacotherapie en psychotherapie.

CONCLUSIE De diagnose en behandeling van de psychiatrische problematiek vergt specifieke deskundigheid waarbij men rekening houdt met het complexe klinisch beeld eigen aan kinderen met beperkte cognitieve en verbale mogelijkheden.

trefwoorden kinderen, kinder- en jeugdpsychiatrie, verstandelijke beperking