Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 12, 876 - 880

Korte bijdrage

Genetica en psychische stoornissen op de kinderleeftijd: erfelijkheid en de zoektocht naar genen

C.M. Middeldorp

achtergrond Er wordt veel onderzoek verricht naar de rol van genetische factoren bij de ontwikkeling van psychische stoornissen op de kinderleeftijd en de adolescentie.
doel Een overzicht geven van de erfelijkheid van deze stoornissen en van de stand van zaken betreffende de zoektocht naar specifieke genen.
methode Samenvatten van de resultaten van met name de Nederlandse studies op dit gebied.
resultaten De erfelijkheid van externaliserende symptomen ligt rond de 60-70% en van internaliserende symptomen rond de 40-50%. Er zijn nog geen genen geïdentificeerd die van invloed zijn op psychische symptomen op de kinderleeftijd. Het is wel duidelijk dat ook op deze leeftijd psychische symptomen polygenetisch zijn, dus beïnvloed worden door vele varianten, ieder met een klein effect.
conclusie Het onderzoek naar de rol van genetische factoren is ook in de kinderpsychiatrie volop in beweging. Met het vergroten van de steekproeven zullen er naar verwachting genetische varianten worden geïdentificeerd.

trefwoorden genetica, genoombrede associatiestudies, kinderpsychiatrie, polygeniciteit, tweelingstudies