Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 12, 928 - 932

Korte bijdrage

Psychose: symptomen en stoornissen onderscheiden bij kinderen en adolescenten

J.A. Vorstman, E.J. Breetvelt, M.H. Hillegers, F.E. Scheepers

achtergrond Tijdens de normale ontwikkeling kunnen symptomen voorkomen die kenmerkend zijn voor een (verhoogd risico op een) psychotische stoornis. Het volgen van kinderen met een verhoogd risico op psychotische stoornissen kan inzichten genereren om een beter onderscheid te maken tussen voorbijgaande ontwikkelingsfenomenen en psychiatrische stoornissen.
doel De huidige kennis weergeven betreffende psychotische symptomen en stoornissen in de context van de ontwikkeling en bespreken van het belang van onderzoek in subpopulaties van kinderen met een verhoogd risico op het ontstaan van een psychotische stoornis.
methode Een epidemiologische en klinische beschrijving van psychose op de kinderleeftijd en een weergave van recent Nederlands en internationaal onderzoek bij kinderen met een verhoogd risico op psychose.
resultaten Voorlopige resultaten laten zien dat deze kinderen niet enkel risico lopen op een psychotische stoornis, maar ook op een breed scala andere psychiatrische stoornissen. De grootte van het risico is afhankelijk van de aard van de betrokken risicofactoren.
conclusie Er is meer onderzoek nodig om de ontwikkeling van kinderen met een verhoogd risico op psychotische stoornissen te volgen.

trefwoorden kinderen en jongeren, psychose, symptomen