Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 12, 892 - 896

Korte bijdrage

Jeugd-F-ACT: problematiek van een bijzondere populatie in kaart gebracht

D.M.W.R. van Houtem-Solberg, E.W.C.H. Chatrou, M.Q. Werrij, T.A.M.J. van Amelsvoort

achtergrond Om jeugdigen met (een vermoeden van) complexe psychiatrische problemen de zorg te bieden die ze nodig hebben, zijn jeugd-f-act-teams opgericht.
doel Inzicht krijgen in de problematiek van de populatie van het jeugd-f-act-team in Zuid-Limburg bij aanvang en afsluiten van de behandeling.
methode Beschrijven van een cohort van 68 jeugdigen die voldeden aan de f-act-criteria in de periode januari 2013 tot en met oktober 2014. Bij 41 jeugdigen werd het effect van f-act-behandeling geëvalueerd. Dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven werden naast de patiëntenkenmerken in kaart gebracht om zicht te krijgen op de problematiek van deze populatie.
resultaten Behalve van psychiatrische problematiek was er sprake van problemen op meerdere levensgebieden. Aan het einde van de behandeling was het dagelijks functioneren verbeterd, maar de kwaliteit van leven niet.
conclusie De behandeling door het jeugd-f-act-team lijkt goed aan te sluiten op de problematiek van de jeugdigen. Factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van leven moeten verder in kaart worden gebracht om de behandeling te verbeteren.

trefwoorden f-act, jongeren, kinder- en jeugdpsychiatrie, rom