Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 12, 923 - 927

Korte bijdrage

Anorexia nervosa en adolescenten

A.A. van Elburg, U.N. Danner

 

achtergrond Anorexia nervosa (an), de ernstigste van de eetstoornissen, begint op steeds jongere leeftijd en blijft dikwijls aanwezig in de volwassenheid.
doel Beschrijven van typerende kenmerken van an bij jongeren.
methode Overzicht aan de hand van de literatuur in combinatie met expertanalyse.
resultaten Jongeren met an lopen grote risico’s in lichamelijk opzicht, ze raken snel in de gevarenzone en lopen kans op blijvende lichamelijke schade indien hun gewicht zich niet snel herstelt. Bovendien is lichamelijk herstel een voorbode van psychologisch herstel. Leren eten in de context van het gezin in combinatie met snel hervatten van school en vriendencontacten is de meest aangewezen methode om te herstellen. Andere behandelingen hebben hun waarde nog niet kunnen bewijzen.
conclusie Omtrent het streefgewicht, de methode van hervoeden, de aanpak van het gestoorde lichaamsbeeld en de aanpak van de vaak voorkomende comorbiditeit is nog veel niet duidelijk.

trefwoorden anorexia nervosa, behandeling, jongeren