Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 12, 917 - 922

Korte bijdrage

Neurale activatie en connectiviteit tijdens responsinhibitie bij adolescenten met ADHD

D. van Rooij, J.K. Buitelaar

achtergrond In een grootschalig onderzoek bij adolescenten met aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (adhd) hebben we gekeken naar de onderliggende neurale afwijkingen tijdens responsinhibitie, één van de belangrijke cognitieve processen gerelateerd aan adhd.
doel Meer inzicht verwerven in de biologische achtergrond van afwijkingen in de responsinhibitie bij adolescenten met adhd.
methode Met fmri werden hersenactiviteit en functionele connectiviteit tijdens de stoptaak gemeten bij 185 adolescenten met adhd, bij 111 van hun niet-aangedane broers of zussen en bij een controlegroep van 124 deelnemers.
resultaten Wij vonden bij adolescenten met adhd afwijkende hersenactiviteit en -connectiviteit. Deze neurale afwijkingen hingen samen met slechtere prestaties op de stoptaak en met het aantal adhd-symptomen. Niet-aangedane broers of zussen lieten soortgelijke afwijkende patronen van activatie en connectiviteit zien, maar geen verschil in cognitieve prestaties. Zij lieten daarnaast unieke patronen van compensatoire connectiviteit zien.
conclusie Deze resultaten bieden nieuwe inzichten in de biologische achtergrond van responsinhibitie en de achtergrond van adhd. Neurale maten kunnen inzicht geven in de familiale patronen van afwijkende hersenactiviteit, zelfs zonder geobserveerde gedragsafwijkingen bij de niet-aangedane naaste verwanten. Deze hersenmaten kunnen hiernaast een deel van het fenotype van adhd verklaren.

trefwoorden adhd, fmri, responsinhibitie