Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 12, 871 - 875

Korte bijdrage

Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie: in internationale voorhoede met onder-zoek naar de hersenen in ontwikkeling

A. Popma

achtergrond Onderzoek naar het brein in ontwikkeling bij kinderen en jeugdigen levert belangrijke inzichten in de mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan en persisteren van kinderpsychiatrische stoornissen.
doel Inzicht geven in de belangrijke bijdrage die de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie levert aan dit exponentieel groeiende internationale onderzoeksveld.
methode Een verre van volledig overzicht geven van recente belangrijke studies, met een focus op onderzoek uit Nederland.
resultaten Reeds uitgevoerde studies hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd over de normale en abnormale ontwikkeling van het brein.
conclusie Onderzoek op dit gebied kan een bijdrage leveren aan het inzicht in het ontstaan van psychiatrische stoornissen en daarmee in de toekomst aan preventie en effectievere behandeling. Op beleidsniveau zou een groter deel van het neurowetenschappelijk onderzoeksgeld naar ontwikkelingsstudies moeten gaan.

trefwoorden kinder- en jeugdpsychiatrie, neurowetenschappelijk onderzoek, ontwikkelingsstudies