Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 11, 805 - 814

Overzichtsartikel

Vroeg ontstane eetstoornissen: literatuuroverzicht

I. Poppe, A. Simons, I. Glazemakers, D. Van West

achtergrond De incidentie van anorexia nervosa (an) bij adolescenten is duidelijk toegenomen door de jaren. In verschillende studies en in de media wordt gesuggereerd dat an de laatste tijd ook meer voorkomt in de preadolescentaire fase. Gezien de impact van een eetstoornis op een kind is het belangrijk tijdig de juiste diagnose en behandeling te starten.
doel Een overzicht geven van de kenmerken en kwetsbaarheden van de patiënt met vroeg ontstane eetstoornis. Deze informatie kan belangrijk zijn in het kader van vroegdiagnostiek, preventie en sensibilisering betreffende vroeg ontstane eetstoornissen.
methode Wij verrichtten een literatuuronderzoek naar vroege eetstoornissen. Hiervoor werd gebruikgemaakt van de medische database PubMed en aanverwante relevante artikelen die vanuit de referenties werden geselecteerd. Er werden 34 relevante artikelen geselecteerd, gepubliceerd tussen 1987 en 2014.
resultaten In de literatuur worden kenmerken en kwetsbaarheden vermeld op verschillende vlakken. Er worden biologische factoren beschreven (voorafgaande streptokokkeninfectie, voorafgaande huisartsconsulten, medische voorgeschiedenis), psychologische factoren (comorbiditeit, temperament, bepaald persoonlijkheidsprofiel, maturatieangst) en omgevingsfactoren (familiale voorgeschiedenis, familiaal functioneren, stresserende gebeurtenissen).
conclusie Vanuit de literatuur lijkt de vroege ontwikkeling van an bij kinderen gerelateerd aan een complexe combinatie van etiologische factoren. Er is echter behoefte aan nog meer onderzoek betreffende deze patiëntengroep.

trefwoorden vroege eetstoornis, early-onseteetstoornis, anorexia nervosa bij kinderen