Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 11, 823 - 829

Essay

Muziektherapie bij depressie

E. Van Assche, J. De Backer, R. Vermote

achtergrond Muziektherapie is een overwegend non-verbale therapievorm die geënt is op muzikale improvisatie in een therapeutische relatie. Van daaruit wordt ze ook gebruikt als therapie in de behandeling van depressie. Muziektherapie en de effectiviteit ervan zijn onderwerp van diverse onderzoeken.
doel Stand van zaken beschrijven van de inzichten over de effectiviteit van muziektherapie bij depressie die uit het wetenschappelijk onderzoek tot nu toe naar voor komen.
methode Een beknopt literatuuroverzicht van recent onderzoek, de gehanteerde methodes en de bereikte resultaten, om de huidige positie van muziektherapie bij depressie in de context van het evidence-based wetenschappelijk onderzoek te bepalen.
resultaten Er is een grote variatie aan onderzoeksmethoden om de effecten van muziektherapie als psycho­therapie te bepalen. De waarde van muziektherapie wordt vooral onderzocht bovenop standaard psychiatrische behandeling, met of zonder farmacologische ondersteuning. Bij depressie worden significante resultaten bereikt in het voordeel van de muziektherapie.
conclusie Het onderzoek dat tot op heden naar muziektherapie bij depressie werd uitgevoerd, wijst op een significante en duurzame reductie van klachten en symptomen en een verbetering van de levenskwaliteit. Het is noodzakelijk dat er verder onderzoek gedaan wordt naar de methodes waarmee men het effect van muziektherapie het beste in kaart kan brengen.

trefwoorden depressie, muziektherapie, onderzoek in psychotherapie