Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 11, 830 - 834

Korte bijdrage

Amisulpride: ook in Nederland een behandeloptie voor patiënten met een psychotische stoornis

C.H. Vinkers, I.E. Sommer

achtergrond In tegenstelling tot de ons omringende landen is het antipsychoticum amisulpride in Nederland niet geregistreerd. Via een versnelde procedure voor ongeregistreerde geneesmiddelen zal het binnenkort mogelijk zijn om in Nederland amisulpride eenvoudiger voor te schrijven.
doel Een overzicht bieden van de effectiviteit en bijwerkingen van amisulpride.
methode Bespreken van de beschikbare wetenschappelijke evidentie.
resultaten Uit de beschikbare evidentie blijkt dat amisulpride een effectief antipsychoticum is met een acceptabel bijwerkingenprofiel. Dit heeft twee belangrijke voordelen: een psychose zal met dit middel vaker in remissie gaan en patiënten zullen minder vaak stoppen met het middel.
conclusie De beschikbaarheid van amisulpride in Nederland vormt een waardevolle toevoeging aan het therapeutische arsenaal van de psychiater.

trefwoorden amisulpride, antipsychotica, schizofrenie