Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 10, 749 - 756

Essay

Eetproblemen bij mensen met een autismespectrumstoornis zonder intellectuele beperking

A.A. Spek

achtergrond Er is weinig bekend over het samengaan van autismespectrumstoornissen (ass) en eetstoornissen of eetproblemen. Hierdoor is voor veel clinici onduidelijk hoe ze deze combinatie van problematiek kunnen diagnosticeren en behandelen.
doel Bespreken van wetenschappelijke literatuur over en klinische ervaringen met eetstoornissen en -problemen bij mensen met ass zonder intellectuele beperking.
methode Zoeken van relevante wetenschappelijke literatuur in PubMed, Medline en Psycinfo en verzamelen van klinische ervaringen.
resultaten De combinatie van ass en anorexia nervosa lijkt een sterke voorspeller van een chronisch beloop van de eetstoornis. Eetstoornissen en -problemen bij mensen met ass lijken vaak gerelateerd aan prikkelgevoeligheid en eetvoorkeuren. Over behandeling van deze problematiek bij mensen met ass is nog weinig bekend.
conclusie Bij het diagnosticeren en behandelen van eetstoornissen en -problemen bij mensen met ass is het van belang om aan te sluiten bij de informatieverwerking en gedragskenmerken van ass. Wetenschappelijk onderzoek is nodig, vooral om zicht te krijgen op behandelmogelijkheden.

trefwoorden autismespectrumstoornissen, eetstoornissen, eetproblemen