Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 10, 762 - 765

Gevalsbeschrijving

Geleidelijk ontstane apathie en zelfverwaarlozing bij een jongvolwassene

M.T. van den Berg, C.H. Röder, S.J. Roza

samenvatting Wij zagen een 29-jarige man met geleidelijk ontstane gedragsveranderingen, zich vooral uitend in apathie en zelfverwaarlozing. In eerste instantie dachten wij aan een psychotische stoornis, een stemmingsstoornis of persoonlijkheidsproblematiek. Na uitgebreid (hetero)anamnestisch en somatisch onderzoek en medicatievrije observatie werd, bij aanhoudende diagnostische onzekerheid, besloten tot beeldvormend onderzoek. Daarbij zagen wij een meningeoom dat vrijwel de gehele frontaalkwab verdrong. Somatische aandoeningen presenteren zich vaker met psychiatrische symptomen, maar veelal zijn er wel aanknopingspunten voor een onderliggend organisch substraat. In deze gevalsbeschrijving bediscussiëren wij aanwijzingen die moeten doen denken aan organische afwijkingen bij jongvolwassenen met enkel psychiatrische symptomen.

trefwoorden apathie, beeldvormend onderzoek, meningeoom, organisch substraat