Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 10, 710 - 718

Oorspronkelijk artikel

Somatische screening in kinder- en jeugdpsychiatrie: een descriptieve pilotstudie

J.B. Muskens, K. Vermeulen, P.A.M. van Deurzen, E.M.A. Tomesen, R.J. van der Gaag, J.K. Buitelaar, W.G. Staal

achtergrond Somatische ziektebeelden komen meer voor bij psychiatrische patiënten dan in de algemene populatie. Somatische symptomen kunnen psychiatrische symptomen veroorzaken en/of verergeren. Ook kunnen het psychiatrisch beeld en de behandeling hiervan effect hebben op de lichamelijke toestand. Uit onderzoek bij een poliklinische patiëntenpopulatie in de volwassenenpsychiatrie bleek dat er bij 62% van de onderzochte patiënten nieuwe, klinisch relevante, somatische afwijkingen gevonden werden. Het is onbekend of een somatische screening toegevoegde waarde heeft in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
doel Nagaan of een somatische screening van kinderen en adolescenten die verwezen worden naar de kinder- en jeugdpsychiatrie toegevoegde waarde heeft voor de diagnostiek en het behandelbeleid.
methode In een pilotstudie werden in totaal 43 nieuw verwezen patiënten tussen 6 en 18 jaar somatisch gescreend middels lichamelijk en neurologisch onderzoek en algemeen bloedonderzoek. Op basis hiervan kon het percentage somatische afwijkingen berekend worden en waar nodig vervolgonderzoek ingezet worden.
resultaten Bij 24/43 (ruim 55%) van de onderzochte kinderen en adolescenten werden een of meer klinisch relevante afwijkingen gevonden. Deze bestonden uit dysmorfieën, gewicht- en lengteafwijkingen, verhoogd schildklierhormoon, dyslipidemie, verlaagde Hb-waarde en vitamine D- en B12-tekort. Dit leidde bij 44% tot het aanscherpen van voorlichting over een gezonde levensstijl, bij 25% tot antipsychoticumswitch, bij 16% tot vervolgbeleid via huisarts en bij 19% tot een verwijzing naar een specialist.
conclusie Hoewel de huidige resultaten tonen dat een somatische screening een toegevoegde waarde heeft, is meer onderzoek nodig naar een gestandaardiseerde somatische screening in kinder- en jeugdpsychiatrie.

trefwoorden kinder- en jeugdpsychiatrie, somatische afwijkingen, somatisch onderzoek