Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 10, 739 - 748

Overzichtsartikel

Nieuwe generatie gedragstherapie, nieuwe generatie meetinstrumenten

T. Batink, G. Jansen, F.P.M.L. Peeters

achtergrond Acceptance and commitment therapy (act) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie met als theoretisch fundament de relational frame theory. Het feit dat act niet primair gericht is op reductie van psychopathologische symptomen, brengt veranderingen in aard en doel van bijpassende meetinstrumenten met zich mee.
doel Een actueel overzicht bieden van bij act passende meetinstrumenten voor volwassenen, ten behoeve van Nederlandstalige clinici en onderzoekers.
methode Een systematische literatuurstudie.
resultaten Meer dan 50 act-gerelateerde vragenlijsten werden geïdentificeerd, waarbij de aaq-ii de geschiktste maat bleek voor de act-component acceptatie, de cfq voor defusie, de sacs voor het zelf als context, de ffmq-sf voor contact met het hier en nu, de vlq voor waarden, de els voor toegewijd handelen en de fit-60 voor psychologische flexibiliteit.
conclusie Er zijn voor clinici en onderzoekers met interesse in act vele meetinstrumenten voorhanden die merendeels vrij te verkrijgen en te gebruiken zijn.

trefwoorden acceptance and commitment therapy, meetinstrumenten, testdiagnostiek