Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 10, 719 - 727

Oorspronkelijk artikel

Dialectische gedragstherapie in Nederland: implementatie en consolidatie

L.M.C. van den Bosch, R. Sinnaeve

achtergrond Er is een groeiend aantal evidence-based behandelingen voor ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Naast problemen rond implementeerbaarheid, constateert men dat het moeite kost geïmplemen-teerde behandelprogramma’s te handhaven. Teams die dialectische gedragstherapie (dgt) aanbieden, lijken evenwel te ‘overleven’.
doel Onderzoeken welke factoren eraan bijdragen om dgt-teams in stand te houden.
methode Wij stuurden 25 Nederlandse dgt-teams een vragenlijst naar factoren die invloed kunnen hebben op handhaving van een dgt-behandelprogramma. De totale vragenlijst bestond uit 9 open vragen, 2 meerkeuzevragen en 26 gesloten vragen.
resultaten De resultaten gaven aan dat inzet van zowel team als management, zich ingebed voelen in het geheel van de organisatie, en verbondenheid met elkaar en met de methode in belangrijke mate bijdroegen aan het voortbestaan van het dgt-team.
conclusie Om een dgt-programma te behouden lijkt een goed functionerend consultatieteam van cruciaal belang. Externe supervisie is noodzakelijk om alert te blijven.

trefwoorden borderlinepersoonlijkheidsstoornis, dialectische gedragstherapie, evidence-based practice, implementatie, organisatie, teamfunctioneren