Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 10

Redactioneel

K.R. Goethals

Machtsmisbruik door psychiaters – of waarom we onszelf regelmatig een spiegel moeten voorhouden, 708 - 709

Oorspronkelijk artikel

J.B. Muskens, K. Vermeulen, P.A.M. van Deurzen, E.M.A. Tomesen, R.J. van der Gaag, J.K. Buitelaar, W.G. Staal

Somatische screening in kinder- en jeugdpsychiatrie: een descriptieve pilotstudie, 710 - 718

Oorspronkelijk artikel

L.M.C. van den Bosch, R. Sinnaeve

Dialectische gedragstherapie in Nederland: implementatie en consolidatie, 719 - 727

Commentaar

T. Ingenhoven

20 jaar dialectische gedragstherapie in Nederland: ons een zorg?, 728 - 729

Overzichtsartikel

J.D. Blom

De wereldondergangswaan; een klassiek symptoom met actuele relevantie?, 730 - 738

Overzichtsartikel

T. Batink, G. Jansen, F.P.M.L. Peeters

Nieuwe generatie gedragstherapie, nieuwe generatie meetinstrumenten, 739 - 748

Essay

A.A. Spek

Eetproblemen bij mensen met een autismespectrumstoornis zonder intellectuele beperking, 749 - 756

Gevalsbeschrijving

L.D. de Witte, R.B. Smits, M. Bartel, M. Kleijweg, G.D. Valk, C.H. Vinkers, M. Vergeer

Het syndroom van Cushing bij een manische patiënte met een lang bestaande bipolaire stoornis: oorzaak of bijvangst?, 757 - 761

Gevalsbeschrijving

M.T. van den Berg, C.H. Röder, S.J. Roza

Geleidelijk ontstane apathie en zelfverwaarlozing bij een jongvolwassene, 762 - 765

Nederlands-Vlaams toponderzoek

T. van Sloten

Vasculaire hersenschade: belangrijke risicofactor voor depressieve symptomen, 766 - 766

Nederlands-Vlaams toponderzoek

D. van der Meer

Verband tussen genetische gevoeligheid voor stress, prefrontale hersenstructuur en ADHD, 767 - 767

Referaat

L. Brokking

Smartphoneapplicaties bij het herstel van alcohol-afhankelijkheid, 768 - 768

Referaat

P.E. Brussaard, M.H. de Jong

Verbetert een nieuw cognitief herstelprogramma negatieve symptomen en functionele uitkomst bij schizofrenie?, 769 - 769

Psychiatrie van de Toekomst

J. Luykx, C. Vinkers

Vroege verbetering als voorspeller van latere respons op antipsychotica bij psychose, 771 - 771

Boekbesprekingen