Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 9, 672 - 679

Essay

Doelmatigheid in de ggz: toekomst dankzij ROM?

M. van Agthoven, A. van der Kolk, H. Knegtering, PH.A.E.G. Delespaul, J. Arends, P.P.T. Jeurissen, P.F.M. Krabbe, R. Huijsman, R. Luijk, E. de Beurs, L. Hakkaart-Van Roijen, R. Bruggeman

achtergrond Het zogenaamde Onderhandelaarsresultaat ggz 2014-2017 (ook wel Bestuurlijk akkoord) roept op tot verlaging van de kostengroei op basis van doelmatigheid. De ggz lijkt met rom goed voorbereid op doelmatigheidsonderzoek.
doel Belichten hoe valide doelmatigheidsonderzoek dient te worden opgezet in de ggz en welke rol rom daarbij kan spelen.
methode Evaluatie van vereisten aan doelmatigheidsonderzoek, actuele ontwikkelingen hierin en vertaling naar de ggz.
resultaten Voor doelmatigheidsevaluatie in de ggz zijn van belang: het hanteren van een maatschappelijk perspectief, een lange tijdshorizon en het adequaat in kaart brengen van kwaliteit van leven van patiënten. Zorgconsumptie, uitkomst van zorg en karakterisering van de patiëntenpopulatie dienen systematisch en continu te worden gemeten. rom-data zijn thans nog onvoldoende geschikt voor het doen van doelmatigheidsanalyses, maar een goede basis is aanwezig. Doorontwikkeling zou ertoe kunnen leiden dat in de ggz zorg wordt ingekocht op basis van doelmatigheid. Doelmatigheid zal echter pas worden verbeterd wanneer kwaliteit van zorg beloond wordt, in plaats van beloning van verrichtingen die niet altijd een relatie met de uitkomst hebben.
conclusie Doelmatigheidsonderzoek in de ggz moet zich richten op maatschappelijke kosten en baten, kwaliteit van leven en een lange tijdshorizon. In potentie kan men rom zodanig doorontwikkelen dat dit een basis voor doelmatigheidsonderzoek kan zijn.

trefwoorden doelmatigheid, kwaliteit, routine outcome monitoring