Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 9

Redactioneel

C.G. Reichart

Transitie jeugdzorg in volle gang, 632 - 633

Oorspronkelijk artikel

P. Mortier, K. Demyttenaere, M.K. Nock, J.G. Green, R.C. Kessler, R. Bruffaerts

De epidemiologie van ADHD bij universiteitsstudenten, 635 - 644

Oorspronkelijk artikel

S.J.L.M. Kemps, C.G. Kooiman

Het meten van mentaliseren; een poging met de Reflective Functioning Rating Scale, 645 - 655

Overzichtsartikel

L. Van Assche, L. van de Ven, P. Rober, P. Persoons, M. Vandenbulcke

Familie- en paartherapie bij ouderen: over leefbaarheid, rolomkering en finishing well, 656 - 663

Overzichtsartikel

L.J.B. van Oudheusden, G. Meynen, A.J.L.M. van Balkom

Psychiatrische comorbiditeit: theoretische en klinische dilemma’s, 664 - 671

Essay

M. van Agthoven, A. van der Kolk, H. Knegtering, PH.A.E.G. Delespaul, J. Arends, P.P.T. Jeurissen, P.F.M. Krabbe, R. Huijsman, R. Luijk, E. de Beurs, L. Hakkaart-Van Roijen, R. Bruggeman

Doelmatigheid in de ggz: toekomst dankzij ROM?, 672 - 679

Gevalsbeschrijving

G.M. Manschot, A.J.K. Hondius, M. M. van Dijk, A. Honig

Behandelimpasse bij een patiënt met paranoïde denkbeelden en een testis­- carcinoom doorbroken door gecombi-neerde inzet WGBO én Wet Bopz, 680 - 683

Gevalsbeschrijving

M. Malgaz, C.F.M.G. van Kesteren, I.E. Sommer

Stemmen horen bij een volwassene met een autismespectrumstoornis, 684 - 687

Nederlands-Vlaams toponderzoek

B. van Bon

Een nieuwe syndromale vorm van autisme en verstandelijke beperking, 688 - 689

Nederlands-Vlaams toponderzoek

H. Bruining

Een prikkelgevoelige muis met sociale gedragsproblemen, 690 - 690

Referaat

J. Godschalx-Dekker

Vermindering van geweldsdelicten door antipsychotica en stemmingsstabilisatoren , 691 - 692

Referaat

S. Apeldoorn, B. Doornbos, R. Riemersma-Van der Lek

Geen voordeel van agomelatine in meta-analyse van wel en niet gepubliceerde data, 692 - 693

Psychiatrie van de Toekomst

L. Tak, A. Visscher

Combinatie van citalopram en methylfenidaat geeft snellere remissie van depressie bij ouderen, 694 - 694

Ingezonden brief

K. Goethals

Reactie op ‘Risicotaxatie; meten is niet altijd weten’ , 699 - 701

Ingezonden brief

V. Holländer

Reactie op ‘Bad or mad? Invloed van psychiatrische problematiek bij verdachten op strafrechtvervolging’ , 702 - 704

Boekbesprekingen