Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 8, 588 - 595

Essay

Een gebalanceerd perspectief op psychiatrische classificatie

A.S.G. Ralston, J.A. Swinkels

achtergrond In het Nederlandse taalgebied hebben discussies over de nieuwe dsm-5 zich vooral buiten de vakliteratuur afgespeeld. Een filosofische analyse van de controverse ontbreekt nog.
doel Actuele literatuur binnen de filosofie en psychiatrie rond classificatie bespreken en betrekken op de controversen rond de dsm-5. Daarbij staat het draagvlak voor een wetenschappelijk-realistische opvatting van classificatie centraal.
methode Bespreken van literatuur vanuit historisch, wetenschappelijk en filosofisch perspectief.
resultaten Reeds vanaf het verschijnen van de dsm-iii volgen discussies over psychiatrische classificatie een analoog debat in de filosofie, namelijk realisme versus antirealisme, waarbij de psychiatrie zich legitimeert via realisme. Dit is een onhoudbare positie. Er zijn echter filosofische alternatieven voorhanden die een weg uit de verstarde discussie beloven.
conclusie Een andere filosofische grondslag voor psychiatrische classificatie levert ruimte voor pluralisme, een grotere normatieve validiteit en een duurzamere professionele legitimatie.

trefwoorden classificatie, dsm-5, filosofie, geschiedenis