Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 6, 405 - 414

Overzichtsartikel

Sociale cognitie bij bipolaire stoornis

A. Temmerman, B. Sabbe, M. Morrens

achtergrond Bij bipolaire stoornis staat een verstoorde stemmingsregulatie op de voorgrond. Sinds kort is er meer aandacht voor cognitieve stoornissen, waaronder sociaal-cognitieve stoornissen, die hun weerslag hebben op het dagelijks functioneren.
doel Een overzicht geven van de recente literatuur over sociale cognitie in de stemmingsfases bij bipolaire stoornis en belichten van het verband tussen sociale cognitie en psychosociaal functioneren.
methode Systematisch literatuuronderzoek met behulp van de voornaamste literatuurdatabases en kruisreferenties.
resultaten Zowel tijdens euthyme als symptomatische stemmingsfases zijn er tekorten op belangrijke sociaal-cognitieve domeinen, zoals emotieherkenning en theory of mind. Deze tekorten worden onder meer beïnvloed door modererende variabelen zoals medicatiegebruik, klinische symptomen en neurocognitieve tekorten. Deze sociaal-cognitieve tekorten zijn volgens enkele recente studies daarenboven geassocieerd met een lagere functionele uitkomst.
conclusie Sociaal-cognitieve functiestoornissen zijn bij bipolaire stoornis op verschillende domeinen aanwezig en zijn grotendeels onafhankelijk van de stemmingsfase. Aanvullend onderzoek naar de verschillende sociaal-cognitieve domeinen en hun effect op het dagelijks functioneren in alle fases van bipolaire stoornis blijkt hoognodig.

trefwoorden bipolaire stoornis, emotieverwerking, psychosociaal functioneren, sociale cognitie, theory of mind