Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 11, 858 - 860

Ingezonden brief

Reactie op 'Polyfarmacie en irrationele combinaties van psychofarmaca bij verblijfspatiënten in het apz: kunstfout of onvermijdelijk?'

J.J. Stolker, W.A. Nolen