Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 11, 837 - 844

Overzichtsartikel

Pleidooi voor een dubbelblinde proefbehandeling met methylfenidaat in de dagelijkse klinische praktijk van ADHD bij kinderen

R.A. Arnold-von Saher, F. Boer, J. Burggraaf

achtergrond Bij kinderen met aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit (adhd) wordt een behandeling met stimulantia soms voorafgegaan door een dubbelblinde proefbehandeling. Terwijl deze praktijk ook in Nederland voorkomt, is hierover in ons taalgebied nog niet gepubliceerd.
doel Het evalueren van de mogelijke meerwaarde van een dubbelblinde proefbehandeling met methylfenidaat ten opzichte van een open behandeling.
methode Het beschrijven van een proefbehandeling en het samenvatten van de relevante literatuur, geïllustreerd met twee casus.
resultaten Buitenlands onderzoek laat zien dat het gebruik van een dubbelblinde proefbehandeling tot grotere tevredenheid bij de ouders kan leiden. Uit eigen ervaring van de auteurs komt naar voren dat deze werkwijze een positieve invloed heeft op de werkrelatie met het gezin.
conclusie Deze methode vormt een waardevolle aanvulling bij de diagnostiek en behandeling van kinderen met adhd. Gezien het gebrek aan consensus over de toe te passen methodologie en het ontbreken van eenduidige criteria bij de effectevaluatie van een adhd-behandeling is het echter niet mogelijk universeel toe te passen richtlijnen voor de beoordeling aan te geven.

trefwoorden adhd, dubbelblinde proefbehandeling, methylfenidaat