Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 11, 793 - 802

Oorspronkelijk artikel

Geweld en psychotische ziekte

P.J.A. van Panhuis, P.M.A.J. Dingemans

achtergrond De indruk bestaat dat de morbiditeit van de populatie van de Terbeschikkingstelling- klinieken (tbs-klinieken) in de loop der jaren sterk is veranderd en wel in de zin van een toename van mensen met een psychose. Dit vormde de aanleiding om een onderzoek in te stellen naar een aantal condities van deze groep tbs-gestelden. Alcohol- en drugsmisbruik lijken belangrijke interfererende factoren in de samenhang tussen psychiatrische ziekte en gewelddadig gedrag en werden daarom mede in het onderzoek betrokken.
doel Bestuderen van samenhang tussen geweldsdelicten en psychiatrische, met name psychotische morbiditeit in jaarcohorten tbs-gestelden.
methode Drie jaarcohorten (n = 407) van in verschillende periodes tbs-gestelden werden vergeleken op demografische variabelen, delictpatroon en psychiatrische morbiditeit door middel van een gestructureerde standaardlijst.
resultaten Psychotische patiënten plegen geregeld geweldsdelicten of dreigen daarmee. In overgrote meerderheid van de gevallen geschiedt dit echter in de floride fase van de psychose. De geweldsdelicten blijken minder ernstig dan bij personen met 'slechts' een persoonlijkheidsstoornis of zonder psychiatrische diagnose. Alcohol- en drugsmisbruik is bij deze groep in de loop der tijd toegenomen.
conclusie Behandeling van acute psychose en beperking van alcohol- en drugsmisbruik kunnen bijdragen aan de preventie van criminalisering van psychotische patiënten.

trefwoorden acute psychose, cohortonderzoek, forensische psychiatrie, geweld, psychopathologie