Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 5, 323 - 331

Oorspronkelijk artikel

Psychiatrische aanmeldingen op de spoedgevallendienst van het uz Brussel, 2003-2012

S. Veeckman, I. Hubloue, D. Lauwaert, F. Matthys

achtergrond Hoewel de spoedgevallendienst in België een belangrijke toegangspoort is tot de geestelijke gezondheidszorg, zijn er weinig gegevens over de patiëntenpopulatie met spoedeisende psychiatrische stoornissen, noch over de evolutie ervan. Verschillende studies beschrijven een toename van patiënten met psychiatrische problemen op de spoedgevallendienst, waarbij het vooral gaat om relatief jonge mensen.
doel De psychiatrische aanmeldingen op de spoedgevallendienst van het uz Brussel beschrijven over een periode van 10 jaar.
methode Alle patiënten die zich aanmeldden met een psychiatrisch probleem werden bestudeerd (n = 6519). Daarbij keken wij naar de variabelen: leeftijd, geslacht, diagnose, uur van aankomst, verwijzing, bestemming en aanvraag voor een gedwongen opname.
resultaten De grootste groep patiënten was 26-45 jaar oud. Bij vrouwen zagen we meer depressieve stoornissen, bij mannen waren er meer psychotische en aan middelen gebonden stoornissen. 60% meldde zich op eigen initiatief aan. Het aantal patiënten dat na een spoedconsult terug naar huis keerde, daalde. Een kwart van de patiënten kwam na 8 uur ’s avonds en voor 8 uur ’s morgens. Het aantal aanvragen voor een gedwongen opname steeg, ongeveer 60% daarvan mondde uit in een gedwongen opname.
conclusie De resultaten tonen het belang van de psychiatrische zorg op een spoedgevallendienst aan en vertonen sterke gelijkenissen met gegevens van vergelijkbare studies, met specifieke kanttekeningen door de nabijheid van een grote stad.

trefwoorden België, ontwikkeling, spoedeisende psychiatrie, spoedgevallendienst