Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 4, 265 - 267

Commentaar

Nut en noodzaak van de DSM-classificatie ‘niet anderszins omschreven’

H.L. Van, T. Ingenhoven, N. Draijer