Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 4, 280 - 283

Gevalsbeschrijving

Hashimoto-encefalitis en depressie

E.M. Veltman, D. Rhebergen, E. van Exel, M.L. Stek

samenvatting Hashimoto-encefalitis (he) is een auto-immuunziekte waarbij 40-50% van de patiënten psychiatrische symptomen krijgt. Symptomen van he alsmede prednisongebruik kunnen de diagnostiek hiervan vertroebelen, en de psychiatrische klachten kunnen een aparte behandeling vereisen. Wij zagen een 78-jarige vrouw met he en een ernstige depressie, die succesvol behandeld werd met ect.

trefwoorden auto-immuunencefalitis, depressie, hashimoto-encefalitis