Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 4, 276 - 279

Korte bijdrage

De verplichte proefpersonenverzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek is lang niet altijd verplicht

B.B. Sizoo, G. Glas

achtergrond De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (wmo) biedt onderzoekers de mogelijkheid om ontheffing te vragen voor het afsluiten van de proefpersonenverzekering. Deze verzekering is duur waardoor soms onderzoeksprojecten in een vroeg stadium stranden.
doel Beargumenteren dat er te weinig vrijstelling wordt gevraagd en verleend voor de verplichte proefpersonenverzekering
methode Beschrijven van de problematiek aan de hand van een praktijkvoorbeeld en de literatuur.
resultaten De tweede evaluatie van de wmo signaleert dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om ontheffing voor deze verzekering te vragen. In de praktijk bestaat zowel bij onderzoekers als bij medisch-ethische commissies onduidelijkheid over de regelgeving op dit gebied, waardoor willekeur in de besluitvorming een reëel gevaar is en ontheffing niet wordt verleend.
conclusie Er zou meer gebruik moeten worden gemaakt van de mogelijkheid om vrijstelling voor de proefpersonenverzekering te vragen.

trefwoorden proefpersonenverzekering, Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen