Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 4, 305 - 308

Ingezonden brief

‘Dosisreductiestrategie in plaats van onderhouds-behandeling na eerste psychose: op lange termijn tweemaal zo vaak herstel’ Houwert-Steins Bisschop e.a.

C.N. Houwert-Steins Bisschop, J.B. Zantvoord, M.W.J. Machielsen, M. Koeter, W. van den Brink