Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 3, 202 - 209

Essay

Tegenoverdracht: van een psycho-analytisch naar een transtheoretisch concept

A. Hafkenscheid

achtergrond In de oorspronkelijke psychoanalytische definitie verwijzen tegenoverdrachtsreacties naar unfinished business van de therapeut. Die moet zijn of haar tegenoverdrachtsreacties beheersen of elimineren, om de patiënt er niet de dupe van te laten worden. Recentere psychoanalytische stromingen zien tegenoverdracht vooral als gezamenlijke creatie van patiënt en therapeut.
doel Onder de aandacht brengen van de ontwikkeling die het tegenoverdrachtsconcept heeft doorgemaakt van een psychoanalytisch naar een transtheoretisch concept.
methode Bespreking van een selectie uit de omvangrijke literatuur.
resultaten Het uit de psychoanalyse afkomstige tegenoverdrachtsconcept is inmiddels in gemoderniseerde vorm overgenomen in andere psychotherapeutische referentiekaders.
conclusie Het idee van tegenoverdracht als gezamenlijke creatie van patiënt en therapeut heeft bevorderd dat ook andere stromingen binnen de psychotherapie het diagnostisch en therapeutisch belang van tegenoverdracht tegenwoordig onderkennen.

trefwoorden psychoanalyse, tegenoverdracht, transtheoretisch concept