Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 3, 161 - 170

Oorspronkelijk artikel

Voorschrijven van antipsychotica; landelijke vergelijking van de Belgische gewesten, 2004-2012

M. Morrens, G. Dom

achtergrond Antipsychotica zijn frequent voorgeschreven geneesmiddelen die gehanteerd worden bij een brede waaier van psychiatrische en niet-psychiatrische indicaties. In verscheidene landen werd er de laatste jaren een duidelijke toename in antipsychoticaconsumptie waargenomen. Echter, het specifieke voorschrijfgedrag lijkt sterk bepaald te worden door regionale en landelijke verschillen.
doel Vergelijken van de ontwikkeling van de antipsychoticaverkoop in de periode 2004-2012 in de drie verschillende Belgische gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel).
methode De landelijke verkoopcijfers van antipsychotica werden verkregen bij Farmanet, een organisatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (riziv) dat verantwoordelijk is voor het verzamelen van informatie over het voorschrijfgedrag van de Belgische arts.
resultaten In de periode 2004-2012 nam de verkoop van antipsychotica in België toe met 57%. Desalniettemin suggereerde het lage percentage voorschriften voor langdurig gebruik (6,6-8,7% van de verkochte antipsychotica voor een behandelperiode van 6 maanden of langer) een onderbehandeling van enkele belangrijke patiëntengroepen. In verhouding met de populatiegrootte werden er in Wallonië en Brussel meer antipsychotica verkocht dan in Vlaanderen, een trend die relatief stabiel bleef in de onderzochte periode. In Vlaanderen was de voorkeur voor antipsychotica van de tweede generatie meer uitgesproken en verliep de verschuiving naar deze generatie antipsychotica sneller dan in Wallonië en Brussel.
conclusie In België lijkt er duidelijke behoefte aan harmonisatie en het aansturen van een meer rationeel psychofarmacabeleid.

trefwoorden antipsychotica, België, onderbehandeling, regio’s, voorschrijfgedrag