Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 2, 132 - 137

Korte bijdrage

Bewegingsstoornissen door antidepressiva en stemmingsstabilisatoren

W. Vandewalle, E. Boon, P. Sienaert

achtergrond Bewegingsstoornissen door antidepressiva en stemmingsstabilisatoren worden in de klinische praktijk onderschat.
doel Beschrijven van het voorkomen, de aard van de symptomen en de behandeling van deze bewegingsstoornissen.
methode Met een zoekactie in Medline werden alle gevalsbeschrijvingen en reviewartikelen opgezocht. Deze zoekactie werd aangevuld met registratie van bewegingsstoornissen bij het Lareb.
resultaten Zowel bij antidepressiva als bij stemmingsstabilisatoren worden bewegingsstoornissen gerapporteerd. Tremor, acathisie, dystonie en (tardieve) dyskinesie lijken het meest prevalent.
conclusie De clinicus dient bedacht te zijn op motorische bijwerkingen van antidepressiva en stemmingsstabilisatoren. Dosisreductie en vereenvoudigen van het medicatieschema of het volledig stoppen van het uitlokkend agens geeft meestal een opklaring van de symptomen.

trefwoorden antidepressiva, bewegingsstoornissen, stemmingsstabilisatoren