Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 2, 148 - 153

Korte bijdrage

Instrumenteel meten van psycho-motorische symptomen bij schizofrenie: klaar voor de praktijk?

L. Docx, B.G.C. Sabbe, J. Koning, T.Q. Mentzel, P.N. van Harten, M. Morrens

achtergrond Psychomotorische stoornissen bij schizofrenie worden in de klinische praktijk gemeten met observatie-schalen. Instrumentele (mechanische en elektronische) meetmethoden kunnen echter ook van nut zijn voor de klinische praktijk.
doel Bespreken van de toegevoegde waarde van instrumenteel meten van de psychomotoriek voor de kliniek.
methode De belangrijkste voor- en nadelen van instrumenteel meten werden nagegaan in een systematische literatuursearch. Ze worden besproken aan de hand van concrete voorbeelden.
resultaten Instrumenteel meten biedt betrouwbaardere en sensitievere informatie over het psychomotorisch functioneren van patiënten dan observatie. Daarnaast geeft het inzicht over welke subprocessen zijn aangetast en mogelijke onderliggende mechanismen. De validiteit hangt samen met de vraag of de instrumenteel gemeten aspecten van een beweging voldoende de klinische observatie weerspiegelen.
conclusie Instrumenteel meten van psychomotorische stoornissen bij schizofrenie biedt belangrijke voordelen voor de praktijk. Er moet echter meer geïnvesteerd worden in onderzoek naar de validiteit en daarmee de vertaling naar de clinicus.

trefwoorden meetmethoden, psychomotoriek, schizofrenie