Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 2, 99 - 103

Korte bijdrage

Mechanismen van katatonie

D.M. Dhossche, P. Sienaert, F.M.M.A. van der Heijden

achtergrond Katatonie wordt steeds meer gezien, ook in de nieuwe dsm-5, als een uniek motorisch syndroom dat verbetert na toediening van benzodiazepinen en elektroconvulsietherapie. Een alomvattende theorie van katatonie bestaat niet.
doel Een overzicht geven van mechanismen van katatonie.
methode Literatuuroverzicht.
resultaten Bepaalde aspecten van katatonie kunnen verklaard worden door verschillende mechanismen. Een nieuw model betreffende de vagale zenuw is meer omvattend.
conclusie Verder onderzoek naar de onderliggende mechanismen van katatonie is nodig om nieuwe behandelingen te vinden.

trefwoorden katatonie, mechanisme, pathofysiologie