Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 1, 42 - 46

Korte bijdrage

Ethische overwegingen bij transcraniële magnetische stimulatie in de behandeling van depressie

D.J.L.G. Schutter, M. van den Hoven

achtergrond Transcraniële magnetische stimulatie (tms) is bewezen effectief in de behandeling van depressie. De stap tussen positieve onderzoeksresultaten en behandeling vergt echter een aantal ethische overwegingen. Deze overwegingen reiken verder dan de veiligheid van de techniek, toegang tot de therapie of de toestemming van patiënten.
doel Discussie over ethische aspecten bij tms in de behandeling van depressie.
methode Bespreking van relevante wetenschappelijke literatuur.
resultaten Welke invloed tms heeft op de authenticiteit van patiënten en hoe effectief de behandeling is, zijn techniekgerelateerde vragen die vooralsnog onvoldoende zijn geadresseerd. Effecten op autonomie en wilsbekwaamheid, en het ‘last resort’-argument in relatie tot therapeutische effectiviteit zijn contextgerelateerde ethische overwegingen die aandacht vragen.
conclusie Meer onderzoek naar en discussie over deze specifieke ethische kwesties tussen onderzoekers en behandelaars zijn wenselijk voor het positioneren van tms in de klinische praktijk.

trefwoorden behandeling, ethiek, transcraniële magnetische stimulatie