Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 1, 34 - 41

Essay

Het generaal dagelijks rapport in de psychiatrische opleidingsinstelling

D. Con, K. Goethals

achtergrond Onderwerp van dit artikel is in de eerste plaats de rol, functies en opzet van het generaal dagelijks rapport in de psychiatrische opleidingsinstelling. In de tweede plaats wordt aandacht besteed aan de casuspresentatie binnen de context van het generaal dagelijks rapport.
doel Aanbevelingen om de effectiviteit en doelmatigheid van zowel het generaal dagelijks rapport als casuspresentaties te waarborgen.
methode Literatuuronderzoek in combinatie met de ervaring van de auteurs met het generaal dagelijks rapport.
resultaten Er is in de vakliteratuur amper gepubliceerd over het generaal dagelijks rapport binnen de context van de psychiatrische opleidingsinstelling. Toch is er voldoende reden om het generaal dagelijks rapport niet uitsluitend als instrument voor zorgoverdracht te zien, maar vooral als een onmisbare schakel in het leren. Gebaseerd op de retorica, constructivisme en sociaal constructionisme stellen wij een model voor casuspresentatie voor dat het klinisch redeneerproces bevordert.
conclusie Het benutten en het optimaliseren van het generaal dagelijks rapport komen niet enkel het individuele leerproces van artsen in opleiding en stafleden ten goede, maar ook de opleidingsinstelling als lerende gemeenschap.

trefwoorden A-opleiding psychiatrie, casuspresentatie, generaal dagelijks rapport, ochtendrapport