Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 12, 807 - 815

Essay

De nieuwe wet Zorg en dwang: over het gebruik en afbouwen van antipsychotica zonder geldige indicatie bij mensen met een verstandelijke beperking

S. Kapitein, J. Wieland

achtergrond In Nederland worden antipsychotica nog steeds, vaak langdurig en in hoge doseringen, voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. De nieuwe wet Zorg en dwang zal ertoe leiden dat dit voorschrijven van antipsychotica zonder geldige indicatie aan mensen met een verstandelijke beperking gezien wordt als dwang. Het gevolg voor de klinische praktijk zal zijn dat de medicatie van al deze mensen opnieuw beoordeeld moet worden en – in de meeste gevallen – afgebouwd moet worden.
doel Beschrijven van de effectiviteit, bijwerkingen en realiteit van het voorschrijven van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen om op die manier te komen tot adviezen voor evaluatie en – indien mogelijk – afbouw van antipsychotica waarvoor geen indicatie is, bij deze groep.
methode Op basis van relevante recente literatuur en klinische ervaring praktische aanbevelingen formuleren.
resultaten Voor goede evaluatie en – indien mogelijk – afbouw van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking moet de behandelaar investeren in diagnostiek en stabiliteit bij de patiënt, investeren in de omgeving en kiezen voor een gecontroleerde afbouw.
conclusie De nieuwe wet Zorg en dwang maakt de behoefte aan een richtlijn voor het afbouwen van antipsychotica zonder indicatie bij mensen met een verstandelijke beperking urgent.

trefwoorden antipsychotica, gedragsproblemen, verstandelijke beperking, wet Zorg en dwang