Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 12, 778 - 787

Oorspronkelijk artikel

Psychometrische kwaliteiten van de Hospital Ethical Climate Survey: een cross-sectionele studie bij Belgische psychiatrische verpleegkundigen

M. Claeys, A. Faelens, B.G.C. Sabbe, D. Schrijvers, B. Dierckx de Casterlé, P. Luyten

achtergrond De complexe zorgsituatie bij het verplegen van psychiatrische patiënten maakt dat verpleegkundigen voortdurend voor ethische dilemma’s komen te staan. Het ethische klimaat op een afdeling is hierbij van groot belang. Deze studie is de eerste naar dit ethisch klimaat in de psychiatrie.
doel Onderzoeken of de enige vragenlijst die het ethisch klimaat in algemene ziekenhuizen meet, de Hospital Ethical Climate Survey (hecs), een valide en betrouwbaar instrument is voor de psychiatrie.
methode Cross-sectioneel onderzoek, uitgevoerd in een psychiatrisch ziekenhuis in Vlaanderen. Alle 320 verpleegkundigen werden uitgenodigd om deel te nemen, met een respons van 265. De factorstructuur van de hecs werd nagegaan via exploratieve principalecomponentenanalyse (pca) en confirmatorische factoranalyse (cfa). De betrouwbaarheid van de verkregen subschalen werd onderzocht.
resultaten Vijf factoren werden geïdentificeerd, waarbij de gevonden factorstructuur van de vertaalde hecs grotendeels overeenkwam met die van het originele instrument en met de onderliggende theoretische basis. Door de toegevoegde items over paramedici werd de dimensie ‘verhouding met arts’ uitgebreid naar ‘verhouding met andere disciplines’.
conclusie De betrouwbaarheid van het instrument bleek goed en was vergelijkbaar met die in vroeger onderzoek in de somatische gezondheidszorg. De onderzochte setting had significant betere scores voor ethisch klimaat dan eerder onderzochte settings.

trefwoorden ethisch klimaat, psychiatrie, psychometrische kwaliteiten, verpleegkunde