Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 12, 798 - 806

Overzichtsartikel

Alexithymie bij fibromyalgie: prevalentie

F. Maes, B.G.C. Sabbe

achtergrond Bij fibromyalgie worden problemen van affectregulering als belangrijk beschouwd. Ook alexithymie wordt in verband gebracht met een verstoorde affectregulering. De herkenning van alexithymie is van belang voor de arts-patiëntrelatie, de valkuilen daarbij en de behandelingsstrategie.
doel Nagaan wat de prevalentie is van alexithymie bij fibromyalgie en met welke meetinstrumenten dit werd onderzocht.
methode Systematisch literatuuronderzoek in Medline, PubMed en Cochrane op trefwoorden.
resultaten Uit de 11 beschikbare studies kwam bij fibromyalgie een significant hoge prevalentie van alexithymie naar voren met een percentage tussen 15 en 52, tegenover 6 tot 8% voor de algemene bevolking. Al deze studies gebruikten de Toronto Alexithymia Scale (20-item- of 26-itemversie) als enige alexithymietest. Mannelijke patiënten met fibromyalgie werden nauwelijks onderzocht, evenals patiënten in een residentiële setting. In drie studies maakte men gebruik van controlegroepen met een pijnlijke somatische aandoening, maar psychiatrische controlegroepen ontbraken.
conclusie Gezien de hoge prevalentie van alexithymie en de implicaties ervan voor de behandeling is het aan te bevelen patiënten met fibromyalgie systematisch te screenen op alexithymie. Verder onderzoek bij mannelijke patiënten met fibromyalgie en residentiële patiënten is aangewezen, evenals onderzoek met psychiatrische controlegroepen.

trefwoorden alexithymie, fibromyalgie, negatief affect, TAS-20