Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 11

Redactioneel

I.P.M. Keet

Over de brug, 706 - 707

Oorspronkelijk artikel

G.E. van Son, R. Quek, A.J Fogteloo, E.F. van Furth

Criteria voor opname van volwassenen met anorexia nervosa op een interne afdeling van een algemeen ziekenhuis; enquête onder internisten, 708 - 716

Overzichtsartikel

E. Opmeer, R. Kortekaas, A. Aleman

Hersenactiviteit als endofenotype voor het genetisch onderzoek naar depressie, 717 - 725

Commentaar

M.M. Rive, H.G. Ruhé

Genetisch profiel en endofenotype bij depressie; het ontwarren van een gordiaanse knoop?, 726 - 727

Essay

F.J. van Oenen, S. van Deursen, J. Cornelis

De rol van de psychiater; medisch, contextueel én persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie, 728 - 736

Essay

J.P. Glaser

Multipele, ‘fout-positieve’ diagnosen bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; effect van interferentie tussen verschillende diagnostische modellen, 737 - 742

Korte bijdrage

K.J. van der Boom, J.H. Houtveen

Psychiatrische comorbiditeit bij ernstige somatoforme stoornissen in de derde lijn, 743 - 747

Gevalsbeschrijving

A. Neven, J.D. Blom

Synesthesieën in het kader van de persisterende waarnemingsstoornis door hallucinogenen na gebruik van lsd, 748 - 752

Nederlands-Vlaams toponderzoek

A.W.M. Evers, H. van Middendorp

Gepersonaliseerde psychotherapie voor somatische aandoeningen: een klinische benadering, 753 - 754

Nederlands-Vlaams toponderzoek

S. Spijker

Langdurige depressie leidt tot verhoogde kwetsbaarheid voor alcoholzoekgedrag, 755 - 755

Referaat

J.A. Godschalx-Dekker

Wilsonbekwaamheid in het algemene en het psychiatrisch ziekenhuis vergeleken , 756 - 757

Referaat

C. Cornelis, G. Dumont

Interpersoonlijke therapie versus SSRI’s in de behandeling van een eerste of tweede depressie, 757 - 758

Boekbesprekingen