Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 10, 651 - 659

Overzichtsartikel

Irreversibele monoamineoxidaseremmers bij depressieve stoornissen: snel afgenomen gebruik in Vlaanderen

L. Willaert, P. Verbeke, P. Sienaert, J. De Fruyt

achtergrond Het gebruik van irreversibele monoamineoxidaseremmers (imaor) in Vlaanderen is beperkt. Dit staat in contrast met de plaats van imaor in behandelrichtlijnen voor depressieve stoornissen.
doel Een overzicht bieden van de ontwikkeling en het hedendaags gebruik van imaor in Vlaanderen.
methode Literatuuronderzoek van de studentencursussen psychiatrie gedoceerd aan de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven, de Acta Neurologica et Psychiatrica Belgica en de Acta Psychiatrica Belgica, aangevuld met persoonlijke communicatie van experts en data over periode van commerciële beschikbaarheid, producenten en gebruik van imaor.
resultaten imaor kwamen zeer snel op de Vlaamse markt. Hun populariteit was van korte duur. Tijdens de universitaire opleidingen was de aandacht voor imaor beperkt en eerder negatief. Thans is enkel fenelzine op de Vlaamse markt ter beschikking; dit middel wordt nog weinig voorgeschreven.
conclusie Conform de internationale trend kenden imaor een korte periode van populariteit in Vlaanderen. Het beperkte actuele gebruik van fenelzine is niet in overeenstemming met bestaande behandelrichtlijnen over depressieve stoornissen. Betere kennis, opleiding en frequenter gebruik lijken aangewezen.

trefwoorden antidepressiva, depressieve stoornis, irreversibele monoamineoxidase­-remmers, Vlaanderen