Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 9, 577 - 585

Overzichtsartikel

Acceptance and commitment therapy (ACT) en verslaving: een literatuuroverzicht

F. De Groot, M. Morrens, G. Dom

achtergrond Acceptance and commitment therapy (act) is een recente vorm van cognitieve gedragstherapie, gebaseerd op de relational frame theory (rft). act wordt toegepast bij uiteenlopende problemen, waaronder verslaving.
doel Een literatuuroverzicht bieden van de behandeling van verslaving met act.
methode Een systematische literatuurstudie met PubMed en Psycinfo.
resultaten Er werden 16 behandelonderzoeken gevonden, waarvan 10 rct’s. In 8 studies behandelde men drugsproblemen of gemengde gebruikers, 7 studies betroffen rookverslaving en slechts 1 onderzoek richtte zich specifiek op alcohol. De meerderheid van de studies toonde positieve resultaten van act, meestal ook bij follow-up.
conclusie Hoewel nog meer onderzoek nodig is, is act een veelbelovende benadering voor verslaving.

trefwoorden acceptance and commitment therapy, alcohol, drugs, experiëntiële vermijding, relational frame theory, sigaretten, verslaving