Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 9, 597 - 604

Essay

Neurolaw: de relevantie voor de forensische psychiatrie

G. Meynen

achtergrond Neurolaw, vertaald ‘neurorecht’, is een nieuw, interdisciplinair wetenschapsgebied. Hierin onderzoekt men vanuit verschillende perspectieven de betekenis van de neurowetenschappen voor het recht.
doel Het verhelderen van de relevantie van neurolaw voor de forensische psychiatrie.
methode Een analyse van de betekenis van ontwikkelingen binnen neurolaw voor de forensische psychiatrie op basis van recente literatuur.
resultaten Een deel van de ontwikkelingen en discussies binnen het onderzoeksveld neurolaw betreft zaken die op dit moment door forensisch psychiaters worden onderzocht, zoals toerekeningsvatbaarheid en recidiverisico.
conclusie De ontwikkelingen binnen neurolaw zijn op verschillende manieren relevant voor de forensische psychiatrie. Een belangrijke vraag is in hoeverre de psychiatrie deze ontwikkelingen mede wil vormgeven.

trefwoorden forensische psychiatrie, neurolaw, neurowetenschap, recht