Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 8, 539 - 543

Gevalsbeschrijving

Cryptokokkenmeningitis en neuro-psychiatrische gevolgen van hiv-besmetting

P.J.S. Michielsen, M.H.L. Arts

samenvatting Een 49-jarige man van Afrikaanse herkomst werd met een acute psychose opgenomen. Hij bleek in behandeling te zijn bij een internist wegens hiv-besmetting en door gebrekkige therapietrouw sinds vier maanden had hij bij opname een aantal cd4-cellen van 40/mm3. Een half jaar eerder maakte hij een cryptokokkenmeningitis door, waardoor hij neurologische en psychiatrische klachten kreeg. Tijdens deze opname was een goede samenwerking met de internist noodzakelijk om zowel het dramatisch lage aantal cd4-cellen te behandelen als de psychose. Cryptokokkenmeningitis blijkt een risicofactor voor psychiatrische stoornissen en mortaliteit bij hiv-infectie.

trefwoorden cryptokokkenmeningitis, hiv, psychose