Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 7, 463 - 470

Essay

Diagnostiek van psychiatrische stoornissen bij mensen met een (zeer) lichte verstandelijke beperking

J. Wieland, S. Kapitein, M. Otter, R.W.J. Baas

achtergrond De kans als psychiater in aanraking te komen met patiënten met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking (50 > iq < 85) is bijzonder groot. Doorsturen naar gespecialiseerde zorg is niet altijd mogelijk, maar ook niet altijd nodig. Echter, diagnostiek van psychiatrische stoornissen kent bij deze patiënten wel uitdagingen.
doel Vergroten van kennis over het diagnosticeren van psychiatrische stoornissen bij mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking.
methode Beschrijven van de aandachtspunten in de diagnostiek en differentiaaldiagnostiek van psychiatrische stoornissen bij mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking.
resultaten In de differentiaaldiagnostiek van psychiatrische klachten en gedragsproblemen bij mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking moet de psychiater rekening houden met het cognitieve en het sociaal-emotionele niveau, rekening houden met eventuele bijkomende of onderliggende somatische aandoeningen, zoeken naar de oorzaak van de verstandelijke beperking en aandacht hebben voor context, systeem en ketenzorg.
conclusie Voor het onderkennen en begrijpen van psychiatrische klachten bij mensen met een verstandelijke beperking is een breed blikveld nodig, maar het is wel degelijk mogelijk om psychiatrische stoornissen bij deze groep mensen te diagnosticeren.

trefwoorden diagnostiek, lichte verstandelijke beperking, psychiatrie, zwakbegaafdheid