Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 6, 402 - 406

Korte bijdrage

Minocycline bij schizofrenie: een beknopt overzicht

J.E. Hovens, T.A.M. Onderwater

achtergrond Het tetracyclisch antibioticum minocycline lijkt positieve resultaten te geven als additie bij de behandeling van persisterende symptomen van schizofrenie.
doel Een overzicht te geven van de literatuur over minocycline en schizofrenie.
methode Via PubMed werd een review uitgevoerd tot en met september 2013 naar minocycline en schizofrenie.
resultaten Wij vonden zeven gevalsbeschrijvingen met minocycline als additie bij de behandeling van persisterende schizofrenie. Bovendien werden een open-labelonderzoek en twee gerandomiseerde placebogecontroleerde studies gepubliceerd. Toevoeging van minocycline ging samen met verbetering van negatieve symptomen en cognitieve functies.
conclusie Voorzichtig wordt geconcludeerd dat minocycline nut kan hebben bij de behandeling van negatieve symptomen en cognitieve stoornissen bij schizofrenie.

trefwoorden antibioticum, cognitie, minocycline, negatieve symptomen, schizofrenie