Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 6

Arciniegas

Algemene psychiatrie

Management of adults with traumatic brain injury

David B. Arciniegas, Nathan D. Zasler, Rodney D. Vanderploeg, Michael S. Jaffee, Red.

American Psychiatric Publishing, Washington/Londen 2013 561 pagina’s, isbn 978-15-856-2404-1, $ 52,-

De titel van dit boek geeft duidelijk aan op welke groep patiënten de redactie zich richt: volwassenen met een traumatisch hersenletsel. Dit wetenschappelijk makkelijk leesbare handboek werd geschreven met de medewerking van meer dan dertig auteurs die elk vanuit hun deskundigheid een onderwerp toelichten rond de vele facetten van een traumatisch hersenletsel.

Dit handboek is heel overzichtelijk geschreven en met zijn 21 onderwerpen worden de belangrijkste klachten na een traumatisch hersenletsel wetenschappelijk in kaart gebracht. Elk onderwerp heeft min of meer dezelfde gestructureerde indeling, met eerst een duidelijke definitie van de behandelde klacht, dan de epidemiologie, de risicofactoren voor het hebben van de klacht, de behandelmogelijkheden en ten slotte de conclusie. Dit alles wetenschappelijk opgebouwd met recente literatuur­referenties om elke stap te onder­bouwen.

Het boek is een mooi voorbeeld van hoe practice-based en evidence-based werken versmolten kunnen worden in een werkbaar handboek voor de arts, al dan niet bekend met dit ernstige probleem. Het boek beperkt zich dus niet tot (neuro)psychiaters als doelgroep, maar is heel bruikbaar voor elke medicus die in contact komt met patiënten met een traumatisch hersenletsel.

Het handboek is onderverdeeld in vier grote hoofdstukken waarbij de eerste twee hoofdstukken handelen over wat een traumatisch hersenletsel is, een juiste definitie, de prevalentie en incidentie. Vervolgens krijgt de lezer een heldere omschrijving welke medische evaluatie noodzakelijk is voor het stellen van de diagnose van traumatisch hersenletsel en er is een uitgebreid stuk over de neuropsychologische diagnostiek.

Het derde hoofdstuk behandelt, onderverdeeld in kleinere subtopics, de posttraumatische cognitieve beperkingen, emotionele veranderingen en gedragsveranderingen en somatische problemen.

In het vierde en laatste hoofdstuk worden, wat redacteuren zelf noemen, speciale onderwerpen uitgewerkt. Hier staan zij stil bij traumatisch hersenletsel bij atleten en sport, bij geriatrische patiënten en militairen en ook de gevolgen voor de forensische wereld worden aangestipt.

Dit boek laat zich onmiddellijk lezen als een handboek dat de gouden standaard lijkt te benaderen van hoe om te gaan met volwassenen met een traumatisch hersenletsel en hoe klachten te plaatsen en te behandelen. Een must voor elke arts werkzaam met deze doelgroep. Een wetenschappelijke wegwijzer voor elke arts die in contact komt met een volwassene met een traumatisch hersen­letsel.

Literatuur

J. Suykerbuyk